Aktualnie prowadzone programy profilaktyczne

PROGRAM ZDROWIE, MAMA I JA – ETAP II

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Warunkiem przystąpienia do programu jest wiek pacjentki pomiędzy 25 a 59 r. życia. W ramach prowadzonego programu pacjentce może zostać pobrana cytologia przez lekarza ginekologa.

PROGRAM GRYPA 65+

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia).

Wszelkich informacji na temat obecnie prowadzonych programów profilaktycznych można uzyskać bezpośrednio w placówkach przychodni lub pod numerami telefonów naszych placówek.