Profilaktyka powiązana z promocją zdrowego stylu życia i edukacją może zapobiegać i minimalizować skutki chorób.

Głównym zadaniem profilaktyki jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia czynników chroniących zdrowie pacjenta, do  których możemy zaliczyć odpowiednie nawyki/ sytuacje/warunki prowadzące do zwiększenia odporności na działanie szkodliwych czynników. W profilaktyce działania ukierunkowane są na:

 • zapobieganiu wystąpieniu choroby,
 • minimalizowaniu wpływu choroby i niepełnosprawności,
 • opóźnieniu postępów choroby.

Promocję zdrowia rozumiemy jako tworzenie warunków zachęcających i ułatwiających prozdrowotny styl życia. Działania z zakresu promocji zdrowia mają na celu zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem.

Kolejno edukacja zdrowotna jest procesem, w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie. Obejmuje ona propagowanie prozdrowotnych przekonań i postaw i ukierunkowana jest na czynniki mające największy wpływ na nasze zdrowie.

W trosce o pacjenta oraz jego zdrowie Centrum Medyczne CMP jako jedno z podstawowych zadań realizuje politykę profilaktyki prozdrowotnej. Poniżej prezentujemy szeroką gamę programów profilaktycznych.

Pacjentów chętnych do skorzystania z oferty zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem programów profilaktycznych. W celu umówienia się na badania możesz zadzwonić na  infolinię CRW tel. 22 737 50 50 lub osobiście w odpowiednim oddziale CMP.

Zapraszamy po zdrowie!

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA PROWADZONA W CMP

AKCJA PROFILATYCZNA – „PROFILAKTYKA CUKRZYCY”

HARMONOGRAM: akcja profilaktyczna realizowana w CMP Tarchomin w dniach 14.02.-28.02.2022

AKCJA OBEJMUJE:

A. Pomiar glukozy z palca

B. Wstępną interpretację wyniku badania i wskazówki czy pacjent wymaga dalszej opieki

C. Edukację dotyczącą profilaktyki cukrzycy

D. Możliwość umówienia się na konsultację lekarską

Wśród chorób cywilizacyjnych szczególne miejsce zajmuje cukrzyca. Często rozwija się ona nie dając wyraźnych objawów, a niekiedy nie kojarzymy ich z tą chorobą. Dlatego rekomendujemy aby osoby po 45. roku życia wykonywały profilaktyczny pomiar stężenia glukozy we krwi przynajmniej raz na trzy lata, a ci, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka, raz na dwanaście miesięcy. Oznaczenie poziomu glukozy we krwi jest również jednym z najważniejszych badań w przypadku kobiet, które: poza obowiązkowymi pomiarami w ciąży pomiędzy 24 a 25 tygodniem, np. przeszły cukrzycę ciążową czy urodziły dziecko o wadze powyżej 4 kg bądź w zespole policystycznych jajników.

W ramach akcji będziemy badać glukozę na czczo wszystkim chętnym pacjentom, bez ograniczeń wiekowych, możliwy jest także pomiar po ok 2 h od posiłku.

Jak w większości chorób cywilizacyjnych, kluczowa jest zmiana stylu życia na zdrowszy. Warto uporać się z nadwagą i podjąć regularną aktywność fizyczną. Ruch sprzyja wrażliwości tkanek na insulinę, a prawidłowa masa ciała pozwala organizmowi lepiej radzić sobie ze spożywanymi cukrami. Wskazówki otrzymacie Państwo w ramach edukacji przeprowadzonej przez pielęgniarki wykonujące pomiar glukozy.

Dlatego zachęcamy do POMIARU GLUKOZY z palca i skorzystania z akcji profilaktycznej w CMP.

AKCJA PROFILAKTYCZNA – „MAJ MIESIĄCEM MIERZENIA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO”

HARMONOGRAM: akcja profilaktyczna realizowana w maju

Nadciśnienie jest chorobą cywilizacyjną oraz najważniejszym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci. Źle kontrolowane lub nieleczone nadciśnienie może być przyczyną choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, udaru mózgu oraz pogarszać przebieg cukrzycy. Nadciśnienie tętnicze to w Polsce problem ponad 10 mln osób.

Dlatego co roku Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego ogłaszało MAJ MIESIĄCEM MIERZENIA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO. W tym roku akcja zwracająca uwagę na fakt, iż Polacy mają problem z nadciśnieniem tętniczym nabiera jeszcze większego znaczenia, ponieważ pandemia znaczenie pogorszyła nasze zdrowie i samopoczucie. Zmniejszyła się nasza aktywność fizyczna, nabraliśmy wagi, wzrosło spożycie alkoholu. Te wszystkie czynniki powodują, że kontrola ciśnienia jest jeszcze trudniejsza.

Dlatego zachęcamy do POMIARU CIŚNIENIA oraz skorzystania z akcji profilaktycznej w CMP.

AKCJA PROFILAKTYCZNA – „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”

CEL: profilaktyka raka piersi

SKUTEK: obniżenie wskaźnika umieralności w Polsce z powodu raka piersi do poziomu krajów Unii Europejskiej, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka i wczesna diagnostyka,

AKCJA OBEJMUJE:

A. Edukację w zakresie metody badania piersi i zalecanych badań diagnostycznych

B. USG piersi

C. Mammografię

A. Edukacja w zakresie metody badania piersi i zalecanych badań diagnostycznych:

harmonogram- edukacja realizowana w godzinach pracy położnej POZ przez cały rok.

Edukację w  zakresie badania piersi prowadzą położne w Oddziałach CMP.

Położna przeprowadza badanie piersi pacjentce. Tłumaczy zasady, następnie instruuje pacjentkę jak samodzielnie ma badać piersi. Pacjentka ćwiczy sama wykonanie badania.

Położna przekazuje pacjentce informacje na temat czynników wpływających na zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi a także wskazuje na obecnie zalecane badania diagnostyczne i ich harmonogram (informuje pacjentkę o możliwości wykonania badań diagnostycznych -USG i mammografia).

Celem odbycia edukacji pacjentka zapisuje się do Oddziału na konsultację u położnej telefonicznie poprzez CRW (Centrum Rezerwacji Wizyt)  lub w recepcji w Oddziałach CMP.

B. USG piersi:

harmonogram – miesiąc październik

Poza dostępnością codzienną do badania USG piersi (w ramach pakietów lub badania odpłatnego) Centrum Medyczne CMP oferuje Pacjentkom USG piersi w ramach akcji Gabinetów z Różową wstążką (z udziałem AVON).

Badanie dedykowane jest wszystkim kobietom przed 50 rż. Wykonanie pierwszego USG piersi zaleca się w 20. roku życia. Pacjentki powinny się na nie zgłaszać w 7.–10. dniu cyklu. Do ukończenia 30. roku życia. USG należy powtarzać co najmniej co 2 lata, a potem raz do roku, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Akcja prowadzona w październiku, zapis odbywa się telefonicznie poprzez Centrum Rezerwacji Wizyt oraz w recepcjach Oddziałów CMP, czas zapisu- ogłaszany każdorazowo na stronie www.cmp.med.pl, cena: promocyjna dla Pacjenta – 20 zł.

C. Mammografia:

harmonogram:

 • 28.02.2022 – Lecznica Ursus Przychodnie, ul. Plutonu AK Torpedy 47
 • 28.03.2022 – CMP Piaseczno, ul. Puławska 49
 • 30.03.2022 – CMP Żoliborz, ul. Elbląska 14
 • 31.03.2022 – CMP Wilanów, ul. Al. Rzeczypospolitej 1
 • 01.04.2022 – CMP Gocław, ul. Nagórskiego 1

W ramach profilaktyki raka piersi wszystkie kobiety pomiędzy 50–69 rokiem życia mają gwarantowane bezpłatne badania mammograficzne.

Badanie dedykowane:

 • kobietom w wieku od 50 do 69 lat, które w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej,
 • kobietom, które otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w roku ubiegłym pisemne wskazania do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50–69 lat, które wykonywały badania mammograficzne co rok lub co 2 lata, zmniejszyła się umieralności o 25 – 30%. Warto więc badać się systematycznie i nie dopuścić do rozwoju choroby.

Celem ułatwienia wykonania badania profilaktycznego mammograficznego, Centrum Medyczne CMP organizuje usługi, zapewnione w mammobusach stojących na miejscu postojowym przed przychodniami CMP.

Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu Centrum Rezerwacji Wizyt 22 737 50 50 oraz w recepcjach Oddziałów CMP, czas zapisu- ogłaszany każdorazowo na stronie www.cmp.med.pl.

AKCJA PROFILAKTYCZNA – „SZCZEPIENIA P/GRYPIE”

CEL: zaszczepienie pacjentów, szczególnie z grup zwiększonego ryzyka

Zadaniem szczepionki jest przede wszystkim wzmocnienie odporności na zakażenie wirusem grypy, zmniejszenie zachorowalności oraz niedopuszczenie do powikłań grypy. Preparat stymuluje produkcję przeciwciał, które pojawiają się już 7 dnia po szczepieniu i pomagają zwalczyć zakażenie grypą. Zgodnie z zaleceniami WHO Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych szczepienia są jedyną skuteczną, najtańszą metodą chroniącą nas przed zachorowaniem.

SKUTEK: spadek zachorowań a przede wszystkim powikłań grypy, szczególnie w grupach ryzyka tj. wśród pracowników służby zdrowia oraz innych, których praca wymaga szerokich kontaktów z ludźmi a także wśród osób powyżej 50. roku życia, cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, niewydolność nerek, choroby wątroby, wady serca, niewydolność układu krążeniowego, osób z obniżoną odpornością, przebywających w skupiskach (domy dziecka, internaty, domy pomocy społecznej). Szczepienia obejmują także dzieci i kobiety w drugim lub trzecim trymestrze ciąży.

HARMONOGRAM: wrzesień- listopad

AKCJA OBEJMUJE:

A. Szczepienia pracowników CMP:

Dyrektor Medyczny CMP informuje o możliwości i jednocześnie rekomenduje szczepienia dla personelu medycznego CMP.

B. Szczepienia w ramach akcji „Grypa65+”:

Warszawskie przychodnie Centrum Medycznego CMP realizują program szczepień przeciwko grypie, finansowany przez miasto stołeczne Warszawa. Program obejmuje pacjentów powyżej 65 rż, z meldunkiem stałym lub czasowym w Warszawie i/lub rozliczających podatki w Warszawie.

Pacjent, który posiada deklarację NFZ w CMP, i spełnia warunki opisane powyżej, po wstępnej obowiązkowej kwalifikacji do szczepienia (usługa bezpłatna dla pacjenta , w ramach świadczeń POZ) zostaje zaszczepiony p/grypie nie ponosząc dodatkowych kosztów. Po zaszczepieniu pacjent zostaje 30 minut pod obserwacją lekarza w oddziale.

Pacjent, który nie posiada deklaracji w CMP, może przynieść pisemną kwalifikację do szczepienia (ważna 24 godziny) lub ma możliwość odbycia kwalifikacji w ramach usług należnych w abonamencie lub odpłatnie. Samo zaszczepienie i produkt leczniczy-szczepionka są dla pacjenta bezpłatne, jeśli spełnia warunki opisane powyżej

Program szczepień przeciwko grypie „Grypa 65+” realizuje 9 przychodni Centrum Medycznego CMP w Warszawie:

Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu Centrum Rezerwacji Wizyt 22 737 50 50.

Szczepienia zalecane pacjentom CMP:

Grypa jest jedną z najpoważniejszych wirusowych infekcji dróg oddechowych, na którą w krótkim czasie zapadają tysiące ludzi. Jednocześnie zmienność antygenowa szczepów wirusa powoduje, że na grypę można chorować co rok. Z tego samego powodu skład szczepionki przeciw grypie sezonowej jest co roku zmieniany.

Wirus grypy wnika do naszego organizmu poprzez błonę śluzową dróg oddechowych, gdzie szybko i intensywnie się rozmnaża, uszkadzając lub niszcząc rzęski nabłonka. W ten sposób osłabia naszą pierwszą linię obrony i toruje sobie drogę w głąb organizmu, co może doprowadzić do wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego: zapalenia ucha środkowego, zapalenia krtani, oskrzeli lub płuc albo do bardzo groźnych dla zdrowia i życia powikłań ze strony układu krążenia, takich jak: zaostrzenie choroby wieńcowej serca, zawał serca, niewydolność krążenia oraz zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia. Obserwujemy wyraźną zależność pomiędzy występowaniem grypy w sezonie zimowym i zdecydowanie częstszym wtedy występowaniem zawałów serca.

Z uwagi na powyższe szczepienia p/grypie są zaliczane do szczepień zalecanych i aktywnie rekomendowanych naszym pacjentom. Ze względu na wygodę pacjenta, zapewniając kompleksową opiekę medyczną jak i najwyższe bezpieczeństwo związane z ciągłym nadzorem nad prawidłowym stanem szczepionek, Centrum Medyczne CMP zapewnia dostęp do szczepionek w ramach oddziałów zaopatrzonych w leki.

Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu Centrum Rezerwacji Wizyt 22 737 50 50 oraz w recepcjach Oddziałów CMP.

AKCJA PROFILAKTYCZNA – „SZCZEPIENIA P/HPV”

CEL: zaszczepienie populacji dzieci p/HPV w wieku powyżej 12 r.ż. ,a przed ukończeniem 13 r.ż.

SKUTEK: obniżenie częstotliwości występowania raka szyjki macicy oraz innych nowotworów, których częstość wzrasta wraz z występowaniem infekcji HPV

HARMONOGRAM: październik – grudzień

AKCJA OBEJMUJE:

Szczepienia w ramach programu szczepień:

Warszawskie przychodnie Centrum Medycznego CMP realizują program szczepień przeciwko HPV (wirus brodawczaka ludzkiego), finansowany przez miasto stołeczne Warszawa. Program obejmuje dzieci, zarówno dziewczynki jak i chłopców, po ukończeniu 12 lat, a przed ukończeniem 13. roku życia.

Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek szczepionki, obie dawki finansuje samorząd. Działanie szczepionki polega na zaaplikowaniu nano cząsteczki wirusa, która wytwarza w organizmie więcej przeciwciał, niż wytwarza organizm w momencie zarażenia wirusem.

Dlaczego warto zaszczepić dziecko przeciwko HPV?

Szczepienie dotyczy dzieci w wieku 12-13 lat, ponieważ powinno ono być wykonane przez rozpoczęciem życia seksualnego. HPV jest powszechnym wirusem, który zaraża zarówno mężczyzn, jak i kobiety i jest jednym z najczęstszych wirusów przenoszonych drogą płciową. Może być nim zakażonych nawet 80% ludzi. W większości przypadków HPV ustępuje samoistnie. Czasami infekcje HPV nie znikają i mogą wywoływać nowotwory.

Istotna jest więc tutaj rola rodzica, który decydując się na szczepienie dziecka, może zmniejszyć ryzyko jego zachorowania w przyszłości na wiele wywołanych przez wirusa chorób.

Odmiany HPV16 i HPV18 odpowiedzialne są za 2/3 przypadków raka szyjki macicy – choroby, na którą codziennie umiera w Polsce 5 kobiet. Rak szyjki macicy to drugi co do częstości występowania nowotwór narządów płciowych u kobiet do 45 roku życia.

Polska znajduje się w niechlubnej czołówce krajów z największym wskaźnikiem umieralności na raka szyjki macicy, który wynosi 8 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy średni wskaźnik śmiertelności w krajach starej Unii Europejskiej wynosi 1,6.

Kraje zachodniej Europy uzyskały taki wynik właśnie dzięki szczepieniom, które dotyczą tam już prawie 100% populacji dziewczynek w wieku 11-13 lat. W wielu krajach szczepi się także chłopców, ponieważ wirus potrafi być groźny również dla mężczyzn.

Szereg nowotworów pojawiających się u mężczyzn jest powodowany właśnie przez tego wirusa, są to nowotwory w obrębie odbytu, penisa czy tylnej części gardła, te ostanie przewyższają częstotliwość raka szyjki macicy jako najczęstszy typ raka spowodowany przez HPV.

Z tego powodu warszawski samorząd zdecydował o refundowaniu szczepienia także dla chłopców.

Jedyne narzędzie do walki z chorobą

Szczepionka przeciwko HPV jedynym dostępnym obecnie narzędziem do walki z rakiem szyjki macicy oraz innymi nowotworami spowodowanymi przez ten wirus. Wprawdzie nie gwarantuje ona, że ryzyko zachorowania zupełnie zniknie, ale jest ono zdecydowanie mniejsze.

Program szczepień przeciwko HPV realizuje 8 przychodni Centrum Medycznego CMP w Warszawie:

Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu Centrum Rezerwacji Wizyt 22 737 50 50. Przed każdym szczepieniem dziecko jest badane przez lekarza pediatrę, który kwalifikuje je do szczepienia.

AKCJA – SZKOŁA RODZENIA CMP

Bezpłatna Szkoła Rodzenia Centrum Medycznego CMP – edukacja i pomoc dla kobiet w ciąży www.szkolarodzenia.cmp.med.pl

AKCJA – „PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)”

CEL: Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia i wdrożenie odpowiednich działań prozdrowotnych. Skierowany jest dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia.

SKUTEK:

 • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka,
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK,
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK),
 • promocja zdrowego stylu życia czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz  aktywności fizycznej.

HARMONOGRAM: akcja realizowana w godzinach pracy przychodni przez cały rok

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą odwrócić ten niekorzystny trend.

Mimo coraz lepszej diagnostyki i nowocześniejszych metod leczenia umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia należy do najwyższych w Europie. Na ich rozwój wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej. Długotrwałe narażenie na te czynniki może prowadzić do licznych zaburzeń, m.in.: dyslipidemii, otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego krwi. Tylko poprzez wyeliminowanie niewłaściwych nawyków, możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowania.

AKCJA OBEJMUJE:

Program jest realizowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a zasady kwalifikacji i realizacji opisano poniżej.

Program jest dedykowany dla:

osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat (w danym roku kalendarzowym) z dotychczas nie rozpoznaną chorobą układu krążenia, które nie korzystały w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy lub osoby szczególnie obciążoną czynnikami ryzyka, m.in.:

 • nadciśnienie tętnicze krwi,
 • podwyższone stężenie cholesterolu,
 • nadwaga lub otyłość,
 • palenie papierosów,
 • wiek powyżej 35 lat,
 • płeć- mężczyzna,

Lekarz przeprowadza wywiad i kieruje Pacjenta na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne takie jak: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz daje w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

 • ponownego badania za 5 lat,
 • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
 • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
 • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Zapytaj w Rejestracji lub swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej o udział w programie.

EDUKACJA PACJENTÓW

MATERIAŁY DLA PACJENTA

Odpowiednia dieta jest jednym z podstawowych elementów stylu życia, który warunkuje nasze zdrowie i samopoczucie. Z badań prowadzonych od kilku dekad wynika, że ogromna część zachorowań na nowotwory złośliwe spowodowana jest czynnikami środowiskowymi i modyfikowalnymi elementami stylu życia w tym również dietą. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku nadwagi i otyłości, cukrzycy oraz chorób układu krążenia.

Jesteśmy tym, co jemy – to powiedzenie jest równie prawdziwe jak to, które głosi, aby pożywienie było naszym lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Hipokrates był zwolennikiem tezy, że właściwe odżywianie zapewnia człowiekowi życie z dala od chorób.

Właściwe nawyki żywieniowe pozwalają uniknąć wielu chorób dietozależnych (m.in. otyłości, cukrzycy typu II, chorób układu krążenia, osteoporozy, kamicy żółciowej, niektórych nowotworów), a także pozwala zmniejszyć objawy już istniejącej choroby.

Aby prawidłowo się odżywiać, warto sięgnąć po Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Zaleca ona regularny ruch oraz spożywanie różnorodnych produktów zaczynając od tych, które powinny najczęściej pojawiać się na naszym talerzu – mowa o warzywach i owocach. Następne piętro piramidy to pełnoziarniste produkty zbożowe (ciemne pieczywo, makarony, grube kasze, brązowy ryż). Dalej kolejno są produkty mleczne, ryby, mięso i rośliny strączkowe, a na samym szczycie piramidy są tłuszcze i orzechy. Nie możemy zapomnieć o odpowiednim nawodnieniu i piciu wody bez dodatków smakowych. Poza piramidą znajduje się sól i cukier, których należy unikać.

Piramida zdrowego żywienia przeznaczona jest dla osób zdrowych bez chorób takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza i innych, w przypadku których należy zmodyfikować zalecenia żywieniowe.

W naszym poradniku przedstawiamy kilka propozycji zaleceń żywieniowych, które warto zastosować w konkretnych schorzeniach. Wskazówki te mogą być pomocne w walce z chorobą, zmniejszając dolegliwości, a przez to poprawiając jakość życia.

W przypadku problemów zdrowotnych warto skonsultować się z dietetykiem, który oceni stan odżywienia organizmu, zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze, a także zaproponuje indywidualny plan żywieniowy.

Materiały do pobrania

 • Dieta przy nadwadze i otyłości -> KLIK
 • Aktywność fizyczna u osób otyłych -> KLIK
 • Normy masy ciała -> KLIK
 • Dieta przy cukrzycy -> KLIK
 • Aktywność fizyczna u osób z cukrzycą -> KLIK
 • Normy poziomu cukru we krwi -> KLIK
 • Dieta przy nadciśnieniu tętniczym u osób w wieku 40-50 lat -> KLIK
 • Aktywność fizyczna u osób z nadciśnieniem tętniczym -> KLIK
 • Normy ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna -> KLIK
 • Dieta przy atopowym zapaleniu skóry u dzieci poniżej 2 r.ż. -> KLIK
 • Dieta przy niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci do 2 r.ż. -> KLIK
 • Dieta przy dnie moczanowej -> KLIK
 • Dieta przy hipercholesterolemii -> KLIK
 • Dieta przy przeroście prostaty -> KLIK

EDUKACJA PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

CEL EDUKACJI:

 • Uzyskanie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego
 • Możliwość stosowania mniejszej liczby leków lub zmniejszenie ich dawek
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych
 • Uświadomienie istoty choroby, ryzyka jej powikłań, oraz zasad monitorowania

Akcja obejmuje:

1. Przedstawienie klasyfikacji, przyczyn nadciśnienia.

2. Przedstawienie czynników ryzyka, objawów choroby.

3. Rozmowę z pacjentami na temat nadciśnienia tętniczego, w kontekście prowadzonego trybu życia.

4. Omówienie jak zapobiegać nadciśnieniu tętniczemu.

5. Naukę prawidłowego pomiaru ciśnienia krwi.

6. Omównienie możliwości skorzystania z promramu profilaktycznego CHUK.

7. Możliwość skontrolowania wagi oraz BMI.

Edukowani pacjenci: Odbiorca: wszyscy pacjenci z deklaracją NFZ w Centrum Medycznym CMP

EDUKACJA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ

CEL EDUKACJI:

 • Zapoznanie Pacjenta z istotą choroby
 • Przygotowanie praktyczne i teoretyczne do zmiany zachowań zdrowotnych
 • Przygotowanie do sprawnej realizacji samokontroli i samoopieki
 • Zwiększenie psychicznej odporności i motywacji pacjenta
 • Niedopuszczenie do wystąpienia późniejszych powikłań cukrzycy
 • Osiągnięcie lepszej jakości życia u cukrzyka

Akcja obejmuje:

1. Rozmowę z pacjentami na temat cukrzycy i prowadzonego trybu życia. Wyjaśnienie czym naprawdę jest cukrzyca.

2. Wyjaśnienie skąd pochodzi glukoza we krwi oraz znaczenia insuliny.

3. Przedstawienie objawów, powikłań choroby.

4. Naukę pacjenta obsługi glukometru a także wstrzyknięcia insuliny.

5. Wyjaśnienie znaczenia samokontroli w cukrzycy.

6. Przedstawienie zasad odżywiania w cukrzycy z uwzględnieniem wymienników węglowodanowych oraz zdrowego trybu życia.

7. Wyjaśnienie pacjentowi odległego wpływu cukrzycy na stan ogólny.

8. Odpowiedzi na zadawane pytania przez pacjentów.

9. Uczestnicy/uczestnik edukacji otrzymują broszury dotyczące cukrzycy i zagadnień z nią związanych

Edukowani pacjenci:

Odbiorca: wszyscy pacjenci zdeklarowani do Centrum Medycznego CMP

EDUKACJA PACJENTÓW Z OTYŁOŚCIĄ

CEL EDUKACJI:

 • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat prawidłowego żywienia
 • Rola aktywności fizycznej
 • Zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości
 • Zmiana nawyków żywieniowych oraz wzrost aktywności fizycznej
 • Uświadomienie pacjenta oraz ich rodzin o następstwach chorobowych otyłości

Akcja obejmuje:

1. Rozmowę z pacjentami na temat otyłości.

2. Przedstawienie czynników ryzyka, objawów choroby.

3. Wyjaśnienie pacjentowi odległego wpływu otyłości na stan ogólny.

4. Omówienie zasad zdrowego odżywiania.

5. Możliwość dokonania pomiaru masy ciała oraz ustalenie BMI.

Edukowani pacjenci:

Odbiorca: wszyscy pacjenci z deklaracją NFZ w Centrum Medycznym CMP