Bezpłatna Podstawowa Opieka Medyczna w ramach NFZ dostępna w oddziałach Przychodni Lecznicy Usrus Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku: Plutonu Torpedy, Dzieci Warszawy, Posagu 7 Panien. Dzięki złożonej deklaracji POZ każdy z pacjentów otrzymuje bezpłatny dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych. Lekarza rodzinnego, pielęgniarkę, położną możesz zmienić bezpłatnie 2 razy w roku.

JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJE

Deklarację Podstawowej Opieki Zdrowotnej możesz wypełnić na dwa sposoby:

 • W dowolnym oddziale Przychodnie Lecznice Ursus
 • W domu, wypełniając tyle egzemplarzy ile członków rodziny ma zostać przeniesionych do naszego oddziału. Następnie z wypełnionymi deklaracjami należy zgłosić się do wybranego oddziału
 • Druk Deklaracji POZ

TWOJE UPRAWNIENIA

Każdy Pacjent, który wypełni deklarację i zapisze się do naszego oddziału ma prawo do:

 • bezpłatnych wizyt lekarza internisty, lekarza rodzinnego lub pediatry w godzinach 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku
 • bezpłatnych badań laboratoryjnych (wykonywanych na zlecenie lekarza rodzinnego zatrudnionego w LUP)
 • bezpłatnych badań diagnostycznych jak USG, EKG, RTG (wykonywanych na zlecenie lekarza rodzinnego zatrudnionego w LUP)
 • wizyt domowych w godzinach wyznaczonych przez LUP
 • wykonania szczepień obowiązkowych

JEDNA DEKLARACJA, PEŁNA MOŻLIWOŚĆ WYBORU LEKARZA

Pacjenci zapisują się i swoje dzieci do wybranego lekarza w danym oddziale. To jego nazwisko wpisują na deklaracji. Jednak nie ogranicza to ich możliwości wyboru mogą korzystać nie tylko z usług tego jednego lekarza czy jednej pielęgniarki, ale z dowolnego lekarza internisty czy pediatry lub lekarza rodzinnego oraz z usług wszystkich pielęgniarek zatrudnionych w danym oddziale. W godzinach 8:00 – 18:00 usługi te świadczone są nieodpłatnie.

PYTANIA

 • Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu + 48 602 172 362
 • Informujemy, że transport medyczny realizowany jest przez Przychodnie Lecznice Ursus Sp. z o.o. W razie potrzeby proszę się kontaktować pod numerem Centrum+ 48 602 172 362
 • Informujemy, że nocna i świąteczna pomoc lekarska (stacjonarna i wyjazdowa) obsługiwana jest przez Plutonu Torpedy, Dzieci Warszawy, Posagu 7 Panien. W razie potrzeby proszę się kontaktować pod nr. tel. + 48 602 172 362

DO POBRANIA

TELEFONY ALARMOWE

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – kontakt z Pogotowiem Ratunkowym pod numerem telefonu

 • 999 lub 112.