Kontaktuj się z nami od Poniedziałku do Piątku w godz. 7-21 oraz w Soboty w godz. 8:30-20

INFOLINIA 22 737 50 50
ZAPISÓW MOŻNA DOKONAĆ RÓWNIEŻ BEZPOŚREDNIO W RECEPCJI NASZYCH ODDZIAŁÓW

Dolegliwości

Biblioteka wiedzy medycznej
Głowa i szyja

Migrena – jest częstą przyczyna bólów głowy. Oprócz typowej migreny można wymienić tak zwane napięciowe bóle głowy. Występują one po dużym stresie, ciężkim dniu, pracy „w natłoku”. Przy migrenie może występować wcześniej „aura”. Pacjent może mieć zaburzenia węchu, wzroku. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badania neurologicznego. Może zachodzić potrzeba zlecenia badań dodatkowych np.: tomografi mózgu w celu wykluczenia innych przyczyn dolegliwości.

Nadciśnienie tętnicze – jest częstą przyczyna bólów głowy lokalizujących się w okolicy potylicznej. Chorzy często zasięgają porady neurologa a przyczyną dolegliwości są typowe problemy internistyczne. Podanie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi przynosi natychmiastową poprawę. O rozpoznaniu decyduje pomiar ciśnienia.

Ostre zapalenie zatok – objawia się bólem typu „rozpierającego”. Często towarzyszy obfity, żółto – zielony katar (chociaż nie zawsze, nie występuje przy zablokowaniu ujścia zatok). Na ogół występuje gorączka i objawy infekcji układu oddechowego. Lekarz postawi rozpoznanie na podstawie opisu objawów, badania zatok (uciskanie ścian zatok oraz badanie laryngologiczne we wzierniku ujścia zatok). Może zostać zlecony RTG zatok w celu oceny obecności płynu w zatokach lub tomografia komputerowa przy podejrzeniu procesu przewlekłego.

Infekcja układu oddechowego – ból głowy jest typowym objawem występującym przy infekcjach kataralnych. Jest szczególnie częsty w przypadku grypy i chorób grypopodobnych. W połączeniu w nudnościami, wymiotami może sugerować podrażnienie opon mózgowo – rdzeniowych. W takim przypadku lekarz wykona diagnostykę w celu wykluczenia zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych. Rozpoznanie jest stawiane na podstawie zgłaszanych objawów, badania wykonanego przez lekarza i jeśli trzeba badań dodatkowych. W przypadku podejrzenia zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych wykonywane jest nakłucie lędźwiowe w celu zbadania płynu rdzeniowego.

Ostry napad jaskry – pacjenci zgłaszają często ból głowy pomimo faktu, że boli gałka oczna. Rozpoznanie jest stawiane na podstawie badania w którym lekarz stwierdza czerwone oko oraz znacznie poszerzoną i nieruchomą źrenicę. Jest to stan wymagający szybkiej reakcji medycznej, gdyż wysokie ciśnienie w gałce ocznej które tutaj występuje jest niebezpieczne dla wzroku. Nie leczona jaskra prowadzi do ślepoty.

Guz mózgu – pacjenci z takim podejrzeniem podają na ogół dłuższy czas występowania bólów głowy. Stają się one coraz silniejsze, coraz częstsze. Mogą towarzyszyć nudności, wymioty. W badaniu lekarz może stwierdzić tak zwane ubytki neurologiczne (czyli niedowłady, zaburzenia czucia). Badaniem rozstrzygającym jest tomografia komputerowa z kontrastem bądź rezonans magnetyczny.

Tętniak mózgu – objawy są bardzo zbliżone do objawów guza mózgu. Diagnostyka również jest podobna. Znacznie korzystniejsze jest rokowanie dla chorego, gdyż często można przeprowadzić skuteczną operację bądź wprowadzenie tzw. klipsa naczyniowego (który likwiduje tętniaka). Największym ryzykiem nieleczonego tętniaka jest jego pęknięcie co powoduje nagły zgon. Część tętniaków może być zupełnie bezobjawowych.

Malformacje naczyniowe – sytuacja identyczna jak przy tętniakach. Wyróżnienie tej przyczyny wynika z powodów anatomicznych. Patologia nie dotyczy tylko naczyń tętniczych mózgu ale również żylnych i ich połączeń.

Zatrucie – ból głowy jest szczególnie częstym objawem przy długim narażeniu na przebywanie w pomieszczeniach gdzie panuje atmosfera zadymienia, obecności rozpuszczalników i innych toksycznych substancji. O rozpoznaniu decyduje często wywiad przebywania w takim pomieszczeniu, badanie lekarskie i ewentualne badania dodatkowe krwi. Ból głowy może także wystąpić przy bardzo częstych w okresie jesienno – zimowym „zatruciach pokarmowych” – czyli infekcjach enterowirusami („grypie żołądkowej”)

Stan zapalny zęba (korzenia) – przyczyna bólu jest może oczywista ale nie zawsze tak prosta do znalezienia. Ból ma często charakter promieniujący a stomatolog nie zawsze znajdzie na pierwszy rzut oka  stan zapalny – szczególnie jak choruje korzeń zęba. Pomocne  w rozpoznaniu jest badanie RTG zęba lub pantomogram jamy ustnej (zdjęcie RTG wszystkich zębów i korzeni zarówno w szczęce jak i żuchwie)

Dyskopatia kręgosłupa – zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego polegające na wysuwaniu się krążka międzykręgowego mogą powodować ucisk korzeni nerwowych co powoduje ból. Chorzy często podają ból głowy pomimo, że boli tak naprawdę kręgosłup szyjny. Badaniem rozstrzygającym jest RTG kręgosłupa szyjnego bądź rezonans magnetyczny.

Nowotwór o różnej lokalizacji w obrębie głowy – objawy są w dużej mierze zależne od lokalizacji guza. Najczęściej występuje ból głowy, nudności, wymioty. Często stwierdza się tak zwane „ubytki”. Pacjent może mieć upośledzoną niesymetrycznie siłę mięśniową, niedowłady, zaburzenia widzenia, czucia, węchu, słuchu, zawroty głowy, objawy porażenia nerwów.

Uraz – ból głowy występujący po urazie może być niebezpieczny, gdyż może świadczyć o uszkodzeniu naczyń w obrębie mózgowia – co prowadzi do powstania krwiaka nadtwardówkowego, podtwardówkowego lub krwawienia podpajęczynówkowego. Szczególnie niebezpieczne są urazy którym towarzyszyła utrata przytomności oraz ból głowy połączony z silnymi nudnościami i wymiotami. W takich przypadkach zawsze należy zasięgnąć porady lekarza. Badaniem rozstrzygającym jest tomografia komputerowa mózgu.

Zmęczenie, stres – często w takich przypadkach występują bóle głowy o różnym nasileniu. Charakterystyczny jest czas występowania – wieczorem. Często nazywa się takie bóle głowy „napięciowymi bólami głowy”. Charakterystyczne jest nie występowanie dolegliwości w czasie urlopów oraz weekendów

Stan zapalny gardła – objawia się silnym bólem utrudniającym połykanie nawet substancji płynnych. Na ogół towarzyszy wysoka gorączka oraz powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi. Lekarz postawi rozpoznanie na podstawie objawów zgłaszanych przez chorego, badania. Badania dodatkowe na ogół nie są konieczne.

Zapalenie węzłów chłonnych – charakterystycznym objawem jest występowanie w obrębie szyi dużych, bolesnych zmian guzowatych. Mogą budzić niepokój u pacjenta, gdyż nasuwają skojarzenie z guzami nowotworowymi (te jednak na ogół nie bolą). Skóra nad nimi może być również zmieniona zapalnie czyli zaczerwieniona. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badania, czasem badań dodatkowych. Leczenie polega na podaniu antybiotyku po którym objawy dość szybko ustępują. Brak szybkiej poprawy po włączeniu do leczenia antybiotyku wymaga zawsze dokładniejszej analizy możliwości innego rozpoznania. Pomocne tutaj mogą być wtedy badania dodatkowe z krwii, USG a czasem biobsja zmiany.

Rak krtani – bolesny dopiero w znacznym stopniu zaawansowania. Pierwszym objawem jest najczęściej przewlekająca się chrypka nie ustępująca po typowym leczeniu. Ponadto w obrębie szyi można wyczuć twarde, często zupełnie niebolesne węzły chłonne. Ostateczne rozpoznanie można postawić dopiero na podstawie badania mikroskopowego pobranego wycinka. Podejrzenie może postawić laryngolog oglądając krtań przy pomocy specjalnego lusterka.

Rak tarczycy – wykrywany na ogół dość wcześnie i dlatego jest rakiem dobrze się leczącym. Tarczyca leży płytko pod skórą, dlatego każde jej powiększenie, szczególnie guzowate można łatwo zauważyć. Ból występuje rzadko, częściej mogą pojawić się objawy nieprawidłowej pracy tarczycy związane z rakiem. Węzły chłonne są powiększone dopiero w stadium bardziej zaawansowanym. Są twarde i na ogół niebolesne.

Uraz szyi – rodzaj bólu zależy od rodzaju, siły i miejsca urazu. Najgroźniejsze są urazy przebiegające w uszkodzeniem mechanicznym skóry (jej przecięciem). W tej okolicy znajduje się wiele dużych naczyń krwionośnych które przebiegają bardzo płytko pod skórą i łatwo je uszkodzić. W takich sytuacjach może dojść do groźnego krwotoku trudnego do opanowania. Urazy kręgosłupa przebiegające z jego uszkodzeniem mogą prowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego z paraliżem całego ciała lub wręcz śmiercią. Ból jest typowy dla mniejszych urazów. W celu postawienia rozpoznania lekarz oprócz badania może wykorzystać inne badania jak RTG, Rezonans magnetyczny, USG

Kręcz szyi – występuje silny ból w obrębie szyi któremu towarzyszy często nieprawidłowe ustawienie głowy i bardzo duży ból przy próbach ruchu głową. Ponadto charakterystyczne jest wzmożenie napięcia niektórych partii mięśni w obrębie szyi. Do rozpoznania lekarzowi wystarczy badanie w gabinecie.

Klatka piersiowa

Zawał serca – występuje nagły, silny ból w obrębie klatki piersiowej. Towarzyszy silna duszność oraz niepokój. Charakterystyczne są również tak zwane objawy wegetatywne co objawia się głównie  nadmierną potliwością. Często bywa podwyższone ciśnienie tętnicze krwii. Ból pojawia się na ogół po dużym wysiłku fizycznym, zdenerwowaniu. Lekarz postawi rozpoznanie na podstawie wywiadu chorobowego, badania chorego, wyniku EKG oraz badań biochemicznych krwii.

Choroba wieńcowa – -charakterystyczne jest występowanie dolegliwości bólowych w klatce piersiowej z towarzyszącą dusznością przy wysiłku. Po kilkuminutowym odpoczynku dolegliwości ustępują aby powrócić przy próbie ponowienia wysiłku. Do postawienia rozpoznania lekarz potrzebuje wynik tak zwanej próby wysiłkowej. Polega ona na wykonywaniu badania EKG w trakcie wysiłku pacjenta (chory chodzi szybkim marszem po bieżni lub pedałuje na rowerze).

Odma opłucnowa – odma opłucnowa jest sytuacją kliniczną w której dochodzi do zapadnięcia się płuca wskutek dostania się powietrza pomiędzy płuco a ścianę klatki piersiowej. Występuje wtedy silny ból, duszność oraz kaszel. Lekarz postawi rozpoznanie na podstawie osłuchiwania oraz  badania RTG klatki piersiowej. Odma może wystąpić w przebiegu chorób nowotworowych płuca, urazów, wypadków oraz czasem w wyniku uporczywego kaszlu.

Zapalenie płuc – może wywoływać ból w obrębie klatki piersiowej. Nie jest on jednak jedynym objawem. Zawsze towarzyszy kaszel, duszność, gorączka. Objawy bólowe są związane z uszkodzenie ścian oskrzeli, ich skurczem, zmęczeniem mięśni oddechowych kaszlem. Rozpoznanie lekarz postawi na podstawie badania stetoskopem, objawów chorobowych. Czasem jest konieczne wykonanie RTG klatki piersiowej bądź / i badania krwii.

Zapalenie oskrzeli – podobnie jak przy zapaleniu płuc. Zapalenie oskrzeli na ogół poprzedza zapalenie płuc (tak zwane „odoskrzelowe zapalenie płuc”).

Tętniak – objawia się silnym rwącym bólem. Jest on szczególnie duży w przypadku tętniaka pękającego lub rozwarstwiającego. W części przypadków może przebiegać bezobjawowo. W diagnostyce lekarz wykorzystuje RTG, MRI, CT

Rak płuca – objawy są zawsze zależne od stopnia rozwoju. W przypadku małego guza może nie być żadnych objawów. Duży guz naciekający okoliczne tkanki powoduje silny ból przebiegający z dusznością.

Inny guz nowotworowy – guzy są tworami które w prawidłowej sytuacji nie występują w organizmie. Ich obecność wiąże się zawsze z uciskiem na tkanki sąsiednie oraz ich naciekaniem. Jeśli ucisk bądź naciek dotyczy włókien nerwowych czuciowych – taki guz może powodować silny ból.

Stan zapalny przełyku – chorzy z takim rozpoznaniem zgłaszają na ogół silny, piekący ból w obrębie klatki piersiowej. Poprawę przynosi przyjęcie płynnego pokarmu. Dolegliwości są wywołane przez cofający się z żołądka do przełyku kwas solny, który wywołuje stan zapalny w nieprzystosowanym do obecności soków trawiennych przełyku.

Refluks żołądkowo – przełykowy – daje objawy bólowe w obrębie klatki piersiowej. Pacjenci często mylnie interpretują dolegliwości jako pochodzące od serca. Charakterystyczne jest nasilenie objawów po obfitym posiłku, alkoholu. Charakter bólu jest piekący, nie związany z wysiłkiem, często ulega złagodzeniu nawet po niewielkim posiłku.

Uraz klatki piersiowej – objawy mogą być różne zależne od siły, rozległości i miejsca urazu. Może wystąpić niewielki ból przy oddychaniu oraz obmacywaniu ścian klatki piersiowej związany z niewielkim urazem. W przypadku poważniejszym uszkodzeń ból może być bardzo silny i dodatkowo może  wystąpić duszność, krwawienie.

Złamanie żeber – ból pojawia się po urazie w którym mogło dojść do złamania żeber. Czasami zdarza się przy bardzo nasilonym, trudnym do opanowaniu kaszlu. Charakterystyczny jest ból  nasilający się przy oddychaniu, szczególnie głębokim. Nie towarzyszy duszność a jedynie trudność z nabraniem głęboko powietrza ze względu na ból.
W badaniu występuje bardzo silna bolesność przy ucisku krawędzi uszkodzonych żeber. Do potwierdzenia rozpoznania wykorzystuje się RTG

Dyskopatia kręgosłupa – zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa piersiowego polegające na wysuwaniu się krążka międzykręgowego mogą powodować ucisk korzeni nerwowych co powoduje ból. Chorzy często podają ból w klatce piersiowej rozumiany jako ból serca, ból wieńcowy. Badaniem rozstrzygającym jest RTG kręgosłupa piersiowego, EKG, MRI, badania krwii

Jama brzuszna

Wrzód żołądka –stan zapalny żołądka – ból nasila się na ogół w krótkim czasie po spożyciu posiłku. Powoduje on zwiększone wydzielanie kwasu solnego w żołądku co bardzo drażni jego uszkodzoną błonę śluzową (czyli „wrzód”). Choroba występuje częściej u osób spożywających nieregularnie posiłki, stosujących używki jak palenie papierosów, nadużywanie kawy. Występuje również duży związek ze stresem. Jest opisywanie pojęcie „wrzodu stresowego” – który może pojawić się w bardzo krótkim czasie w związku z bardzo dużymi emocjami. Rozpoznanie lekarz stawia na podstawie objawów, badania oraz zleconej gastroskopii.

Zawał – bóle brzucha mogą występować w przypadku zawału serca. Mówimy wtedy o „masce brzusznej zawału”. Pacjent odczuwa, że boli go brzuch pomimo, że istota choroby jest gdzie indziej. W postawieniu rozpoznania pomaga badanie, EKG, badania krwii.

Stan zapalny dwunastnicy – ból występuje na ogół nad ranem – tak zwane „bóle głodowe”. Dolegliwości są częstsze niż w przypadku wrzodu żołądka. Przyjęcie posiłku może nieco złagodzić dolegliwości. Przyczyna występowania choroby jest identyczna jak wrzodów żołądka. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie tych samych badań. Rzadziej jest potrzebne zlecenie gastroskopii.

Ostre zapalenie trzustki – objawia się bardzo silnym bólem występującym w tak zwanym śródbrzuszu (czyli na środku brzucha). Ból promieniuje do pleców, kręgosłupa, nerek. Pacjent jest bardzo cierpiący, leczenie na ogół przebiega w szpitalu. Najczęstszą przyczyną jest nadmierne picie alkoholu (alkoholizm, ciąg alkoholowy). Predysponowane są również osoby z kamicą pęcherzyka żółciowego, szczególnie kamicą przewodową. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badania pacjenta, wyników badań krwii (podwyższony poziom amylazy) oraz badania USG. Czasami zachodzi potrzeba wykonania badań bardziej dokładnych trzustki jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.

Przewlekłe zapalenie trzustki – dolegliwości lokalizują się w śródbrzuszu (na środku brzucha). Ból może promieniować do pleców, kręgosłupa. Nasilenie objawów wywołują czynniki drażniące trzustkę jak alkohol, niewłaściwa dieta. Charakterystyczna jest praktycznie stała obecność objawów bólowych o zmiennym nasileniu. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badania pacjenta, wyników badań krwii (podwyższony poziom amylazy) oraz badania USG. Czasami zachodzi potrzeba wykonania badań bardziej dokładnych trzustki jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.

Zapalenie uchyłków – ból ma charakter przewlekły, trwający latami. Okresowo zdarzają się tak zwane zaostrzenia, które mogą wymagać leczenia w szpitalu. Czynnikiem wywołującym chorobę są przewlekłe zaparcia, które prowadzą do powstawania uchyłków jelita (boczne uwypuklenia się ściany jelit). W takim uchyłkach gromadzą się masy kałowe, których organizm przez niejednokrotnie długi czas nie jest w stanie wydalić. Z mas kałowych mogą tworzyć się bardzo twarde, zwarte struktury nazywane „kamieniami kałowymi”. Tak stan rzeczy może powodować powstawanie w jelitach stanu zapalnego. Ból wywołują same zaparcia, stan zapalny jelit jak i obecność kamieni kałowych. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badania pacjenta. Badaniem dodatkowym które jednoznacznie jest w stanie wskazać tą przyczynę bólu jest kolonoskopia.

Zapalenie jajników – zapalenie jajników jest wywołane zakażeniem wstępującym z dróg rodnych (pochwy, przewlekłe zakażenia, upławy). Dolegliwości w stanie ostrym są bardzo dotkliwe a leczenie długotrwałe (2-3 tygodnie). Zakażenie przechodzi często w stadium przewlekłe trwające latami. Przebiega z okresami zaostrzeń oraz stabilizacji objawów. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badania pacjentki (badanie ginekologiczne). Czasem wykonuje się badania dodatkowe w celu ustalenia nasilenia procesu zapalnego oraz ocenie powikłań (np.: zrosty w układzie rozrodczym mogące prowadzić do  niepłodności). Niektóre przypadki wymagają leczenia operacyjnego.

Perforacja przewodu pokarmowego – ból jest nagły, bardzo silny. Czasami występuje krwawienie z przewodu pokarmowego. Pacjent wymaga zawsze hospitalizacji oraz pilnej operacji. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie stwierdzenia w badaniu „ostrego brzucha” (twardy, napięty, bez słyszalnej pracy jelit). Do perforacji dochodzi najczęściej w wyniku pęknięcia wrzodu żołądka lub dwunastnicy. Rzadziej dochodzi do uszkodzenia ciągłości ściany jelita z powodu pęknięcia uchyłka jelita, rozpadu guza nowotworowego, urazu (rana postrzałowa, pchnięcie nożem, wypadek)

Torbiel jajnika – ból jest zmienny w nasileniu. Nagły występuje w przypadku pęknięcia torbieli. W tej chorobie rzadko występują bóle przewlekłe, które są charakterystyczne dla raka jajnika. Rozpoznanie stawia lekarz na podstawie badania ginekologicznego z USG przez pochwowym.

Ciąża pozamaciczna – w początkowym stadium pacjentka odczuwa raczej dyskomfort w brzuchu – co jest typowe również dla ciąży o prawidłowej lokalizacji. Silny ból połączony z krwotokiem wewnętrznym występuje w przypadku pęknięcia struktur w których ciąża nieprawidłowo się zagnieździła. Jest to stan zagrożenia życia wymagający pilnej operacji. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badań zmierzających do ustalenia możliwości istnienia ciąży (ostatnia miesiączka, test ciążowy), badania ginekologicznego oraz badań obrazowych pokazujących istotę problemu – USG.

Zapalenie wyrostka robaczkowego – przebieg jest bardzo zmienny, u wielu pacjentów przebiega różnie. Na ogół ból występuje od kilku dni, nasila się w miarę trwania objawów. Towarzyszą nudności prowadzące do wymiotów. Występuje całkowity brak apetytu. Ból lokalizuje się nad prawym dołem biodrowym, nasila się przy chodzeniu, unoszeniu prawej nogi w pozycji leżącej, ucisku w bolącej okolicy. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badania, badań dodatkowych w krwii oraz USG. W przypadku potwierdzenia rozpoznania jest niezbędne leczenie operacyjne.

Kamica pęcherzyka żółciowego – ból występuje tylko w czasie tak zwanej kolki żółciowej. Zdarza się, że u pacjentów mających znaczną ilość złogów (kamieni) w pęcherzyku żółciowym objawy bólowe nie występują, ale bywa również, że obecność niewielu drobnych złogów powoduje występowanie bardzo częstych kolek żółciowych co wymaga leczenia operacyjnego. Kolka żółciowa – czynnikiem wywołującym ból jest  obfity posiłek, szczególnie bogaty w tłuste potrawy. Kolka występuje u osób mających złogi w pęcherzyku żółciowym lub w przewodach żółciowych. Ból jest bardzo silny, uniemożliwiający wykonywanie czynności codziennych. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badania pacjenta, badania USG oraz badań biochemicznych krwii. W leczeniu stosuje się leki przeciwbólowe, rozkurczowe. W niektórych przypadkach nie przynoszą one jednak efektu i konieczna jest operacja. Jest ona konieczna szczególnie w przypadku towarzyszącego kolce stanu zapalnego pęcherzyka.

Kolka nerkowa – ból jest silny, nagły. Chory jest pobudzony, unika pozycji siedzącej. Ruch przynosi zmniejszenie dolegliwości bólowych. Objawy wywołują złogi w układzie moczowym (kamienie) blokujące przepływ moczu. Wzmożone ciśnienie moczu, który nie może prawidłowo przepływać powoduje rozciąganie struktur układu moczowego – co wywołuje ból. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badania pacjenta, badania USG oraz badań dodatkowych.

Zapalenie pęcherza – charakterystyczny jest silny ból w dole brzucha połączony z pieczeniem przy oddawaniu moczu oraz stałym parciem na mocz. Po mikcji pacjent ma stałe  uczucie, że nadal potrzebuje oddać mocz. Czasami może towarzyszyć gorączka i dreszcze. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie wywiadu, badania oraz wykonanego badania moczu.

Zapalenie nerki – jest często powikłaniem nieleczonego lub niewłaściwie leczonego zapalenia pęcherza. Dolegliwości z dołu brzucha przemieszczają się do lędźwi – gdzie lokalizuje się ognisko bólowe. Charakterystyczny jest silny ból przy lekkim uderzaniu w okolice lędźwi.

Guzy nowotworowe w obrębie brzucha – dolegliwości są bardzo różne ze względu na mnogość organów wewnętrznych występujących w obrębie jamy brzusznej. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badania pacjenta, badań dodatkowych krwii, moczu oraz badań obrazowych (USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)

Zator tętniczy – zdarza się rzadko w obrębie naczyń jamy brzusznej. Powoduje nagły, bardzo silny ból brzucha. Pacjent wymaga pilnej pomocy lekarskiej, gdyż w przypadku braku szybkiego przywrócenia krążenia krwii dochodzi do martwicy fragmentu jelita co kończy się operacyjnym usunięciem tego fragmentu. Postawienie rozpoznania jest bardzo trudne, wymaga wykonania badań naczyniowych w obrębie jamy brzusznej.

Zator żylny – zdarza się również rzadko w przypadku naczyń jamy brzusznej. Może towarzyszyć chorobom, nowotworowych, zaburzeniom hematologicznym przebiegającym z zaburzeniami krzepnięcia. Wymaga pilnej interwencji lekarskiej oraz intensywnego leczenia po postawieniu rozpoznania.

Choroby jąder – ból może mieć różny przebieg w zależności od przyczyny Może być ostry – na przykład w  przypadku urazu bądź skręcenia tak zwanej szypuły naczyniowej. Może być przewlekły – na przykład  w przypadkach nowotworowych, zapalnych, obecności żylaków powrózka naczyniowego. Rozpoznanie lekarz stawia na podstawie badania pacjenta, badania USG. Czasem zachodzi potrzeba wykonania badań dodatkowych z krwii i moczu.

Przepuklina – ból jest związany z powstaniem miejsc w obrębie jamy brzusznej gdzie dochodzi do uszkodzenia struktur stanowiących naturalne zamknięcie powłok brzucha. W takich miejscach dochodzi do uwypuklania się fragmentów jelita to tkanek podskórnych co wywołuje ból o charakterze pieczenia oraz pojawianie się ustępujących „guzów”. Do wystąpienia objawów dochodzi w sytuacji napinania mięśni brzucha i przepony (kaszel, parcie na stolec, kichanie, podnoszenie ciężarów, ciężka praca fizyczna).
Ryzyko dla zdrowia i życia stanowi sytuacja, gdy wysunięty fragment jelita uwięźnie w takiej szczelinie (przepuklina uwięźnięta).  Dochodzi wtedy do ucisku naczyń krwionośnych, zaburzenia ukrwienia jelita co prowadzi do jego martwicy. W takich przypadkach potrzebna jest szybka interwencja chirurga, którego zadaniem jest uwolnienie uwięźniętego fragmentu jelita. W przypadku dużych szczelin ryzyko uwięźnięcia jest niewielkie. W takich przypadkach choroba stanowi jedynie defekt kosmetyczny oraz przyczynę pojawiających się okresowo (przy napinaniu się) dolegliwości bólowych o charakterze piekącym.

Kończyny

Choroby zwyrodnieniowe – choroby zwyrodnieniowe wywołują ból w następstwie ucisku sąsiadujących struktur przez zmienione elementy kostne (osteofity, ostrogi) w następstwie ucisku wywołanego obrzękiem zapalnym, w następstwie nieprawidłowego rozkładu sił z powodu zmian anatomicznych uszkodzonych stawów. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie badania oraz badań obrazowych (głównie zdjęć RTG)

Zespół cieśni nadgarstka – choroba ta wywołuje charakterystyczny ból w obrębie nadgarstka z towarzyszącym drętwieniem palców. Wywołany jest uciskiem struktur nerwowych przechodzących przez nadgarstek z powodu obrzęku tkanek. Stan ten często występuje u osób wykonujących zawodowo intensywne codzienne i długotrwałe prace  przy użyciu dłoni.

Zator tętniczy ból jest nagły, silny. Kończyna staje się chłodna, blada. Na dalszym etapie występują zaburzenia czucia wywołane niedokrwieniem struktur nerwowych. Pacjent wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej w celu udrożnienia naczynia tętniczego i przywrócenia prawidłowego przepływu krwii. W innym przypadku może dojść do utraty kończyny

Zator żylny ból jest również nagły i silny. Kończyna jest obrzęknięta z powodu utrudnionego odpływu krwii poprzez zablokowane naczynie żylne. Ponadto jest czerwona, gorąca – zmieniona zapalnie. Pacjent wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej w celu podania leków przywracających przepływ żylny. Może dojść do zagrożenia życia jeśli materiał zatorowy ulegnie oderwaniu i przemieści się dalej do płuc wywołując zator płuca.

Złamania, stłuczenia – Ból wywołany jest uszkodzenie tkanek, stanem zapalnym, obrzękiem.

Chromanie przestankowe – ból występuje w obrębie łydek, pojawia się przy szybkim marszu a ustępuje po krótkim odpoczynku. Przyczyną dolegliwości jest zwężenie naczyń krwionośnych doprowadzających krew do kończyn dolnych w wyniku którego dochodzi do okresowego niedokrwienia.

Ciało obce – ból występuje na ogół w miejscu gdzie znajduje się ciało obce. Jest wywołany stanem zapalnym, miejscowym uciskiem tkanek. Rozpoznanie jest na ogół proste, decyduje badanie, czasem potrzebne są dodatkowe badania obrazowe (RTG, USG)

Bóle reumatyczne – podobne w charakterze do bólów na tle zmian zwyrodnieniowych. Ich przyczyna jest również podobna. Nasilenie bywa jednak znacznie większe ze względu większy proces destrukcji.