Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

1. sód
2. potas
3. wapń całkowity
4. żelazo
5. stężenie transferyny
6. mocznik
7. kreatynina
8. glukoza
9. test obciążenia glukozą
10. białko całkowite
11. proteinogram
12. albumina
13. kwas moczowy
14. cholesterol całkowity
15. cholesterol-HDL
16. cholesterol-LDL
17. triglicerydy (TG)
18. bilirubina całkowita
19. bilirubina bezpośrednia
20. fosfataza alkaliczna (ALP)
21. aminotransferaza asparaginianowa (AST)
22. aminotransferaza alaninowa (ALT)
23. gammaglutamylotranspeptydaza (GGT)
24. amylaza
25. kinaza kreatynowa (CK)
26. fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
27. czynnik reumatoidalny (RF)
28. miano antystreptolizyn O (ASO)
29. hormon tyreotropowy (TSH)
30. antygen HBs-AgHBs
31. VDRL

Badania hematologiczne:

1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
2. płytki krwi
3. retikulocyty
4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
5. poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)

Badania kału:

1. badanie ogólne
2. pasożyty
3. krew utajona – metodą immunochemiczną

Badania mikrobiologiczne:

1. posiew moczu z antybiogramem
2. posiew wymazu z gardła
3. ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella
4. białko C-reaktywne (CRP)

Badania moczu:

1. ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
2. ilościowe oznaczanie białka
3. ilościowe oznaczanie glukozy
4. ilościowe oznaczanie wapnia
5. ilościowe oznaczanie amylazy

Badania układu krzepnięcia:

1. wskaźnik protrombinowy (INR)
2. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
3. fibrynogen

Zdjęcia radiologiczne:

1. zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
2. zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
3. zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej
4. zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej