UMÓWIENIE WIZYTY DO INTERNISTY, PEDIATRY I LEKARZY SPECJALISTÓW REALIZOWANE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 – 18:00 | INFOLINIA + 48 602 172 362
ZAPISÓW MOŻNA DOKONAĆ RÓWNIEŻ BEZPOŚREDNIO W RECEPCJI NASZYCH ODDZIAŁÓW

Lecznica Ursus Przychodnie Sp. z o.o.
02 - 495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien 12 lok. U6


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000759628
NIP 5223143153; Regon 381921756
kapitał zakładowy 250 000 pln

Przychodnia ul. Dzieci Warszawy

Przychodnia ul. Plutonu Torpedy

Przychodnia ul. Posag 7 Panien