602 172 362 - infolinia - rejestracja pacjentów POZ - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

Lecznica Ursus Sp. z o.o.
02 - 495 Warszawa, ul. Kościuszki 14


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy KRS 0000239109
NIP 5222655336; Regon 01520979000000
kapitał zakładowy 250 000 pln

Przychodnia ul. Dzieci Warszawy

Przychodnia ul. Plutonu Torpedy

Przychodnia ul. Tomcia Palucha