602 172 362 - infolinia - rejestracja pacjentów POZ - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

Lecznica Ursus Przychodnie Sp. z o.o.
02 - 495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien 12 lok. U6


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000759628
NIP 5223143153; Regon 381921756
kapitał zakładowy 250 000 pln

Przychodnia ul. Dzieci Warszawy

Przychodnia ul. Plutonu Torpedy

Przychodnia ul. Posag 7 Panien