W Polsce szczepienia ochronne podlegają uregulowaniom prawnym (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138). Na mocy tej ustawy, co roku ogłaszany jest, przez Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujący w danym roku Program Szczepień Ochronnych (tzw. kalendarzem szczepień).

Dokument ten przedstawia zakres obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych w podziale na kategorie wiekowe.

Szczepienia obowiązkowe (bezpłatne) realizowane są w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego bez dodatkowych opłat.

Szczepienia zalecane (odpłatne) są wskazane w celu rozszerzenia zakresu ochrony dziecka lub zmniejszenia liczby zastrzyków, ale nie są refundowane z budżetu państwa. Rodzice mogą zakupić szczepionkę we własnym zakresie w punkcie szczepień lub w aptece na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.

Zarówno szczepienia bezpłatne (obowiązkowe), jak i odpłatne (zalecane) są bezpieczne i skutecznie chronią przed zachorowaniem. O ich umieszczeniu w jednej z tych dwóch grup decydują takie czynniki, jak częstość występowania choroby, jej ciężkość, konsekwencje zachorowania oraz powikłania, a także – co bardzo ważne – koszt programu powszechnego szczepienia dzieci i możliwości budżetu państwa (względy ekonomiczne). Niektóre szczepienia odpłatne w Polsce w innych krajach (zarówno należących do Unii Europejskiej, jak i na innych kontynentach) są finansowane przez państwo lub ubezpieczycieli zdrowotnych.

W miarę możliwości finansowych systemu ochrony zdrowia, do obowiązującego w Polsce programu szczepień są wprowadzane zmiany polegające na stopniowym przesuwaniu szczepień z grupy odpłatnych do nieodpłatnych.

Obowiązujący program szczepień ochronnych (OBOWIĄZKOWYCH) na 2016 r. dla dzieci i młodzieży według wieku (na podstawie Załącznika do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie programu szczepień ochronnych na 2016r.)

TabelaSzczepien032016_1

Obowiązujący program szczepień ochronnych (ZALECANYCH) na 2016 r.

Tabela zawiera optymalne terminy rozpoczęcia szczepień. Ich kontynuacja musi być zgodna z zaleceniami producenta i jest przedstawiana pacjentowi każdorazowo przez personel medyczny podczas podawania pierwszej dawki.

TabelaSzczepien032016_2

Najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie zalecanych w programie szczepień terminów wizyt u lekarza.
Jeśli Twoje dziecko opuściło jakąś dawkę szczepienia, nie musisz zaczynać całego cyklu od początku. Skontaktuj się z lekarzem, a on ci doradzi, jak nadrobić zaległości, aby mały pacjent został jak najszybciej zabezpieczony!

WYKAZ SZCZEPIONEK DOSTĘPNYCH W LECZNICY URSUS (dawki dla dzieci i dorosłych)

W razie potrzeby istnieje możliwość zabezpieczenia dowolnej szczepionki na indywidualne zamówienie pacjenta.

TabelaSzczepien032016_3