Lecznica Ursus Przychodnie świadczy usługi w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (POZ i AOS) oraz usług komercyjnych. Wizyty we wszystkich naszych placówkach w ramach POZ odbywają się w dni powszednie w godzinach 8.00 – 18.00. Pobrania krwi wykonywane są w dni powszednie do godziny 10. Wizyty w poradniach specjalistycznych oraz wizyty komercyjne odbywają się w dni powszednie w godzinach 8.00 – 20.00.

Szczepienia ochronne dorosłych i dzieci wykonywane są w punktach szczepień obu placówek od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Równocześnie, w gabinetach zabiegowych obu placówek odbywają się wszelkie inne zabiegi pielęgniarskie (EKG, zastrzyki, pomiary ciśnienia itp.).

W soboty i święta oraz po godzinie 18.00 w dni powszednie przychodnia nie pracuje, ale nasi pacjenci znajdą opiekę w tak zwanym NPL (Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska) Wszelkie informacje na temat tej formy opieki znajdują się na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W nagłym pogorszeniu stanu zdrowia i stanach bezpośredniego zagrożenia życia a w szczególności w sytuacjach: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu, dolegliwości związanych z ciążą, nagłych zachorowań w miejscach publicznych pacjenci korzystają z pomocy :

Pogotowia Ratunkowego: tel.  999, 112.

Dyspozytorzy są odpowiednio szkoleni, aby w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia ludzkiego odpowiednio wyposażona karetka ze specjalistycznym sprzętem i wykwalifikowanym personelem medycznym przyjechała jak najszybciej.

  1. Czas oczekiwania na wizytę jest wtedy bardzo krótki – zależny od stopnia zagrożenia życia chorego. Opisane powyżej formy pomocy są bezpłatne dla osób ubezpieczonych w NFZ .
  2. Do lekarzy zapisujemy co 15 minut. Zapisujemy telefonicznie, osobiście w rejestracji, lub przez Internet.
  3. Prosimy pacjentów o przychodzenie na  konkretną godzinę aby wyeliminować kolejki.
  4. W trakcie wizyty lekarz przeprowadza badanie podmiotowe, przedmiotowe, a w razie potrzeby zleca badania dodatkowe bądź konsultacje specjalistyczne.

Jeśli zachodzi potrzeba pacjent jest kierowany do szpitala.

Dyrektor ds. medycznych
Marcin Kalisz